7. Kmen Roverů a Rangers

Kmen Roverů a Rangers tvoří asi z třicet skautů a skautek starších patnácti let. Většina z nás se dříve podílela nebo stále podílí na vedení mladších skautů. Naše heslo zní „Sloužím“ a snažíme se ho naplnit mimo jiné i pomocí při vedení mladších oddílů. Roverské programy si pořádáme sami, jedná se o několik akcí do roka, pořádáme např. Roverské povánoce, putovní tábory, promítací večery, apod. Staráme se o vlastní klubovnu na základně v Šiškovicích.

Share Your Thoughts