181. klub oldskautů Vontové

Činnost našeho klubu je velice pestrá. Jednou za dva týdny na schůzce plánujeme akce na příští období. Téměř každý měsíc je výprava, v létě tábor – tradičně na Březinách (v posledních letech s našimi dětmi a vnoučaty). Účastníme se krajských setkání oldskautů a také národních oldskautských jamboree.

Často také jezdíme do Horního Bradla na „Včelín“ bratra Logana. Oblíbeným místem je Zelená zátoka u Přemilova. Tradiční akcí jsou Vánoce na chatě „šiškovické“ se stromečkem, smaženým kaprem, bramborovým salátem a cukrovím. Společně slavíme významné narozeniny našich členů. Občas uspořádáme i několikadenní zájezd. A mnoho dalších víkendových i jednodenních akcí. Rádi si zazpíváme při kytaře. Před koncem roku společně s rodinnými příslušníky pravidelně chodíme na slatiňanský zámek.

Nejen zábavou živ je oldskaut. Na „šiškovické“ chatě při střediskových brigádách jsme zastoupeni v menším obsazení, ale nahrazujeme to zde prací při našich vánočních výpravách. V lese sázíme stromky a konáme i další dobré skutky.

Členská základna klubu se v posledních letech udržuje na přibližně stálém počtu 20 sester a bratrů. Nezapomínáme ani na bývalé členy 181. klubu OS, kteří už nejsou mezi námi.

Slatiňany listopad 2016

Share Your Thoughts