Co všechno podnikáme? Pentagramus

KAŽDOROČNÍ TÁBORY – máme jich za sebou už  devět a chystáme desátý.
První tábor v roce 2007 byl jen týdenní, poté už jsme v Šiškovicích pokaždé strávili běžných 14 dnů. Kromě obvyklé celotáborové hry a zálesáckých činností jsou naše tábory pochopitelně i něčím speciální:

Pokaždé  se hraje celotáborový  turnaj ve famfrpálu – pro tuto kouzelnickou hru jsme vytvořili vlastní pravidla a vznikla skutečně nová sportovní disciplína (cosi mezi basketem a vybíjenou, pochopitelně vše na vlastnoručně vyrobených košťatech). Zápas hraný na třetiny trvá téměř hodinu a skutečně prověří šikovnost i fyzičku. Tudíž každodenní sportování je zajištěno minimálně takto.

Součástí volitelného táborového programu je  historický šerm. Mezi bývalými i stávajícími  členy oddílu je několik profesionálů včetně úspěšného filmového kaskadéra, kteří zaručí bezpečnost výcviku nováčků a dodají pomůcky.Před dvěma roky přibyla i možnost zkusit moderní šerm fleretem. Pochopitelně k tomu patří fantasy kostýmy, kde každý ukáže svou šikovnost při výrobě všemožných doplňků.

Další tradiční náplní táborů je tanec. Vždy je v rámci tábora možné absolvovat sérii tanečních hodin s výukou všech klasických i latinských tanců a vše vrcholí závěrečnou taneční soutěží.

Díky Ami Rot, nyní už paní učitelce, jsme na několika táborech nacvičili kompletní muzikál, který nebyl pouhou parodií. Ami nás naučila číst partituru i zpívat z listu (tedy jak koho) a výsledné herecké i pěvecké výkony nebyly vůbec špatné, alespoň diváci to tvrdí.

Táborová výzva – pro rovering je typická snaha testovat své hranice. To neznamená pouze zkoušet nové netradiční činnosti, ale také se snažit  sám sebe zlepšit. Již na několika táborech měl každý možnost prozradit svou největší slabost a poté ji celých 14 dnů statečně překonávat.Těžko říci, zda to měli horší požitkáři, kteří celou dobu nepozřeli nic sladkého,případně se vzdali kávy (tak šílenou věc už nikdy neudělám), nebo lenoši, kteří každé ráno plavali v bazénu či tvrdě posilovali.
Dva tábory s námi prožil i zcela slepý kamarád, a další dva hluchá dívka – pro ně byl výzvou  tábor samotný. Vloni nároky vzrostly a dobrovolníci mohli podstoupit dokonce sedm zkoušek sebeovládání i pomoci druhým.

PRAVIDELNÉ VÝPRAVY
Pořádáme jak velké celoodílové vícedenní akce, kam zveme i neskauty, tak malé speciální výpravy pro zájemce o určitou oblast.Spíme ve skautských klubovnách  a za těch téměř jedenáct  let jsme navštívili vpodstatě celou republiku a uskutečnili jich více než šedesát.Namátkou vzpomenu několik nejzdařilejších.
Helfenburk- srpen 2006
Na víkend na skutečném středověkém hradě mnozí vzpomínají dodnes.Spali jsme pod hvězdami nahoře na plošině hradní věže či v historicky zařízené komnatě, místním hradním pánům naopak pomohla naše brigáda na vykopávkách středověké lednice a úprava studánky.

Dolní Chabry říjen 2007
Tato výprava potěšila hodně zájemce o historii, u známého menhiru  dokonce Vrána  v noci skládala slib.Celodenní  úkolová hra pak většinu  zavedla i do Levého Hradce, zbytek si alespoň užil tradiční pouť.Navázali jsme také přátelství s místním střediskem.

Vrchlabí -říjen 2008

Kromě různorodého skautského programu byl vrcholem akce společný výstup na Sněžku, v tomto ročním období už nahoře řádně zasněženou a a ledovatou, takže kromě různých přírodovědných výkladů vypukla i koulovačka.

Atmosféru asi nejlépe osvětlí tato básnička:

Sněžka – Istar

To tak jednou z konce září
přečet jsem v kalendáři,
že mě čeká úkol těžký –
vyrazit na vrchol Sněžky.

Pročítám si informace:
ke zdolání této štace
prý nebudou třeba běžky…
my tam polezeme pěšky.

Usmívají se na nás vesele
ti, co v lanovce povezou si…,
zatímco my s úsměvem na líci
budem dělat, že jsme kamzíci.

Kdo nesbalí si dosti teplých svršků,
ten bude mít řádně zmrzlou držku,
a tak bude třeba nejvíce
pořídit si zimní čepice.

Spoustu lidí asi svádí
říct, že nás přeci hřeje mládi,
je však třeba mít se na pozoru –
ono nemá výkon jaderného reaktoru!

Snad realizace této výpravy
obejde se bez škod na zdraví.
A tak volám: „Čarodějníci!
Sejdem se nahoře na špici,
kde zalezem do horské chaty
řádně prohřát zmrzlé hnáty,
než do údolí vydáme se jednou z cest.“
Příští cíl? Mount Everest!

Kroměříž -květen 2009
Speciální několikadenní  fantasy výprava kdy proběhly zkoušky VLK ( cosi jako maturita)z mnoha předmětů vyučovaných na virtuální magické škole, včetně šermu, bylinkářství, letu na koštěti či třeba drakologie, ale i zcela seriozní první pomoci.Podobná výprava je každý rok, ale tentokrát jsme v Podzámecké zahradě skutečně zaujali a několika účastníkům v brnění  kolemjdoucí turisté  chtěli  za shlédnuté boje omylem dokonce zaplatit.

Brno říjen 2012
Podzimní sraz ve znamení draků pořádaný v Brně (kde taky jinde, když jim tady visí jeden na radnici ) byl pro účastníky jednoznačně nezapomenutelný. Rozřazení do družstev podle dračích povah, návštěva Zoo se zkoumáním podobností přítomných zvířat s draky, stavba hnízda pro dráče, které se mělo na konci vylíhnout a hlavně zkoušky našich zdatností, zda-li jsme na vylíhnutí vůbec připravení  byly skvělé a navíc jsme se znova vrátili na naší oblíbenou skautskou základnu ve velkém parku.

SKAUTSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Snažíme se být zodpovědní a zajistit si existenci oddílu i pořádání táborů i v budoucnosti .Již v roce 2007 složilo úspěšně čekatelskou zkoušku hned osm tehdejších  členů oddílu, další přibyli v letech 2009 a nejnověji na podzim 2014.Navázalo na ní  vůdcovskou zkouškou postupně už pět  lidí.( Deboora, Istar, Ami Rot, Han a Wyrda).Bohužel roverské kmeny čelí velkému přirozenému úbytku členů, tím jak dospějí, dostudují a  založí vlastní rodiny.Tudíž je pro nás vzdělávání úkol nikdy nekončící.

V roce 2015 a 2016 nás postihla skutečná krize, protože dostudovali na vysokých skolách i poslední původní členové kmene a nováčků se objevilo opravdu minimum.V roce 2016 se dokonce nekonal ani tábor a řešíme otázku přežití, nakonec ale jsme se ale po velmi úspěšné listopadové výpravě ( dorazili hned 4 nováčci), rozhodli, že se pokusíme získat nové zájemce o složení vůdcovské zkoušky ( což je momentálně největší problém) a pokusíme se v činnosti pokračovat.

ZÍSKÁVÁNÍ NOVÝCH ČLENŮ

Jsme nejspíš jeden z mála oddílů, které  získávají pro skauting lidi roverského věku či dospělé, kteří neprošli skautskou výchovou od dětství. Zdrojem jsou právě návštěvníci naší webové hry, kteří projeví zájem i o osobní setkávání, výpravy a tábory a které osloví skautské ideály..Za dobu existence oddílu slibovalo už 37 nových skautů.Máme na to moc pěkný oddílový rituál, ale pssst, to je tajné…

VLASTNÍ ROVERSKÁ STEZKA

Vzhledem k tomu, že mnozí naši členové jsou nováčci a před slibem potřebují přípravu a také pocit, že si vstup do oddílu řádně zasloužili, jsme vypracovali  vlastní soustavu úkolů, mezi kterými si lze vybrat.Jsou zaměřeny na tři skautské principy- tedy povinnost k sobě, povinnost k ostatním a do toho třetího, povinnost k tomu, co nás přesahuje, jsme zahnuli i informace o skautingu jako takovém a to co z toho plyne pro praktický život. Docela se to osvědčilo, obzvláště když někdy ze solidarity plníme některý úkol společně s nováčkem, aby v tom nebyl sám.

CHARITA, PRÁCE PRO VEŘEJNOST

Tyto činnosti jsou zahrnuty právě do oné roverské stezky, propagujeme dárcovství krve, třídění odpadu a ochranu přírody.Podle svých sil se podílíme i na střediskových akcích tohoto typu, pokud to vzdálenost dovolí.Největší díl práce pro veřejnost ale odvádíme v rámci svého projektu.

SPRÁVCOVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK  PENTAGRAMUS

Projekt pentagramus stále běží a většina jeho adminů je současně členy oddílu. Věnují chodu stránek desítky hodin práce zcela bezplatně a zajišťují tak nejen bezpečné herní prostředí, ale hlavně  smysluplné…Mnohé poznatky které se zde vyučují lze využít i v běžné škole, podobně jako kvízy či soutěže.Rozvíjejí fantasii a motivují ke čtení knížek, což v dnešní době už není běžné.Navíc podporují týmovou práci a fair play.Umožňují také seberealizaci lidem s nějakým handicapem, ať už fyzickým, tak psychickým.

Odměnou  pro organizátory jsou zkušenosti z řízení docela velkého projektu a také zdokonalení v programování či počítačové grafice, mají li o to zájem.

VLASTNÍ TVORBA

Součástí virtuálního projektu je i možnost publikovat tu vlastní díla, nejčastěji povídky, verše či malby a kresby. Nechybí ale ani rukodělky, umělecké fotografie či vlastnoruční videa.

Jeden ze zakladatelů stránek Jan Knoulich dokonce vydal fantasy knihu odehrávající se v prostředí  naší Anaretské kotliny. Talentovaných autorů je ale mezi členy oddílu i návštěvníky stránek daleko víc. Pokud časem seženeme dostatečné finanční prostředky, máme v plánu vydat sborník veršů či povídek nebo vlastní kalendář.

 

 

Share Your Thoughts