Střediskový teambuilding

Milí vůdcové oddílů a členové střediskové rady, na přelomu března a dubna jsme se rozhodli uspořádat střediskové teambuildingové setkání určené činovníkům a rádcům. V příloze posílám informace a přihlášku. Věnujte prosím pozornost oslovení všech lidí Vašich oddílů, kteří pracují v roli činovníků a rádců a jejich včasnému přihlášení.  Hezký den  Simba

Teambuilding – leták a přihláška

Share Your Thoughts