181. klub oldskautů Vontové

Činnost našeho klubu je velice pestrá. Jednou za dva týdny na schůzce plánujeme akce na příští období. Téměř každý měsíc je výprava, v létě tábor – tradičně na Březinách (v posledních letech s našimi dětmi a vnoučaty). Účastníme se krajských setkání oldskautů a také národních oldskautských jamboree. Často také jezdíme do Horního Bradla na „Včelín“ bratra Logana. […]