9. oddíl Pentageront

Tento oddíl dospělých se poprvé registroval v roce 2014 a jeho vedení se ujaly Jezinka – Vlaďka Loydová  s Deboorou – Danou Třískovou. Jak už z názvu vyplývá, odštěpil se z oddílu Pentagramus procesem zestárnutí, poté co se  z patnáctiletých středoškoláků stali promující vysokoškoláci a z vůdců ve středním věku definitivně oldskauti. Pro zajímavost lze […]

6. oddíl – Roverský kmen Pentagramus

Na úvod musím napsat pár vět o této specifické skautské věkové kategorii. Roveři a Rangers jsou středoškoláci a vysokoškoláci ve věku od 15 do zhruba 24 let. Prapůvodní skautský výchovný systém s nimi vlastně vůbec nepočítal. Děti v pubertě často oddíl opustily a ti zbylí vypomáhali v roli rádců či posléze vůdců s výchovou další […]

181. klub oldskautů Vontové

Činnost našeho klubu je velice pestrá. Jednou za dva týdny na schůzce plánujeme akce na příští období. Téměř každý měsíc je výprava, v létě tábor – tradičně na Březinách (v posledních letech s našimi dětmi a vnoučaty). Účastníme se krajských setkání oldskautů a také národních oldskautských jamboree. Často také jezdíme do Horního Bradla na „Včelín“ bratra Logana. […]

7. Kmen Roverů a Rangers

Kmen Roverů a Rangers tvoří asi z třicet skautů a skautek starších patnácti let. Většina z nás se dříve podílela nebo stále podílí na vedení mladších skautů. Naše heslo zní „Sloužím“ a snažíme se ho naplnit mimo jiné i pomocí při vedení mladších oddílů. Roverské programy si pořádáme sami, jedná se o několik akcí do roka, […]